Dodaj link jako zakładkę i odpal ją na stronie filmu
lub
wklej tutaj adres do pliku i naciśnij enter
const PROVIDERS = { CDA: 'cda.pl', IPLA: 'ipla.tv||getmedia.redefine.pl', }; const providerHosts = recognizeProviderByHost(location.host); if (!providerHosts) { alert("Nie wyciągne nic ze strony " + location.host + ". Obsługiwane strony to: " + Object.keys(PROVIDERS).join(', ') + "."); return; } const url = getUrl(providerHosts); if (!url) { alert("Nie udało mi się wyciągnąć adresu z " + providerHosts.split('||')[0] + '.'); return; } if (url === 'REDIRECT') { return; } generate(url); function recognizeProviderByHost(host) { var keys = Object.keys(PROVIDERS); for (var i = 0; i < keys.length; i++) { var key = keys[i]; var val = PROVIDERS[key]; var splitted = val.split('||'); for (var j = 0; j < splitted.length; j++) { var sval = splitted[j]; if (host.indexOf(sval) !== -1) { return val; } } } } function getUrl(providerHosts) { let url; try { switch (providerHosts) { case PROVIDERS.CDA: url = getUrlFromCda(); break; case PROVIDERS.IPLA: url = getUrlFromIpla(); break; } } catch (e) { console.error(e); } return url; } function getUrlFromCda() { return document.querySelector('.pb-video-player').src; } function getUrlFromIpla() { if (document.location.href.indexOf('www.ipla.tv/') > 0) { alert("Zamknij komunikat, poczekaj na wyjście ze strony i kliknij na zakładkę jeszcze raz"); var pathArray = window.location.pathname.split('/'); var idn = pathArray[pathArray.length - 1]; window.open('http://getmedia.redefine.pl/vods/get_vod/?cpid=1&ua=mipla/23&media_id=' + idn, '_self'); return 'REDIRECT'; } else if (document.location.href.indexOf('getmedia.redefine.pl/') > 0) { h = JSON.parse(document.body.textContent); if (h.vod.video_hd) a = h.vod.video_hd; else if (h.vod.video) { a = h.vod.video } else { a = h.vod.copies[0].url } return a; } }